Gemoon sanitariýa önümleri Önümler moda marka şekili bilen pudaga ýolbaşçylyk edýär we marka stilini görkezýär

"Fuzhou Yinshengwang Sanitar Co., Ltd" 2004-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda döredildi. Ol Jiangxi welaýatynyň Fuzhou senagat sebitinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz 53333㎡-ni öz içine alýar, şolardan zawod meýdany 35000㎡ alýar. 400-den gowrak işgär bar, şol sanda kollej derejesini ýa-da ondan ýokary 86 tehniki işgär.37 tehnik ylmy gözleg we ösüş bilen meşgullanýar. Biziň toparymyzyň içerki işi we halkara işi bar we halkara işinde Hemoon atly öz markamyz bar.

Opal (12)

Vanna enjamlary pudagynda meşhur bolan Hemoon, innowasiýa we ajaýyp önümleri bilen bazardaky öňdebaryjy ornuny ýene bir gezek görkezdi.Kranlardan başlap, duş başlaryna we esbaplaryna çenli kompaniýanyň önümleri, özboluşly dizaýnlary, ýokary hilli materiallary we ajaýyp işleýşi bilen sarp edijileriň ýüregini özüne çekdi.

Golaýda Hemoon ahammam enjamlary önümleriniň täze tapgyrypudak hünärmenleri we sarp edijiler tarapyndan ýokary baha aldy.Bu seriýada minimalistik stili ýokary tehnologiýaly funksiýa bilen birleşdirýän ýumşak we döwrebap dizaýn bar.Önümler esasy material bürünçden guýulýar, bölekleri bolsa berkligi we uzak ömri üpjün edýän keramiki klapan ýadrosy Neopert Aeratorl-dan ýasalýar.Mundan başga-da, seriýaly çotga nikelden başlap, hroma çenli dürli görnüşlerde bar, sarp edijilere hammam bezegine laýyk gelýän ajaýyp önümi saýlamaga erkinlik berýär.

Hc43038b63cf04e129fb931d0b7c25649n

Öňdebaryjy önümlerinden başga-da, Hemoon marketing strategiýalary bilen bu pudakda tolkun döredýär.Kompaniýamyz, sosial media, söwda sergileri we täsirli hyzmatdaşlyk ýaly dürli kanallar arkaly öz markasyny işjeň wagyz edýär.Sanly marketingiň güýjüni ulanyp, Hemoon has giň tomaşaçylara ýetip, önümleriniň özboluşly aýratynlyklaryny görkezmegi başardy.

Hemonyň innowasiýa we hile bolan ygrarlylygy ünsden düşmedi.Biziň kompaniýamyz, hammam enjamlary pudagynda öňdebaryjy marka hökmünde ykrar edilmegi ýaly köp sanly baýraklara we öwgä mynasyp boldy.Hemoonyň üstünligi, egrilikde öňde durmagyň we sarp edijilere hem işleýän hem-de ajaýyp önümleri hödürlemegiň möhümdiginiň subutnamasydyr.

Sözümiň ahyrynda, Hemoonyň hammam enjamlary önümleri, markanyň dizaýny we işleýşini üstünlikli deňleşdirip biljekdiginiň esasy mysalydyr.Innowasiýa we hil meselesinde ygrarlylygy bilen, Hemoon pudaga öňdebaryjy bolmagy we ajaýyp we işleýän hammam enjamlary önümleri üçin standart kesgitlemegi dowam etdirmäge taýýardyr.

55


Iş wagty: Fewral-11-2023