Hajathana bukjasy

  • Täze MECCA hajathana rulonynyň eýesi

    Täze MECCA hajathana rulonynyň eýesi

    Arassa çyzyklar we ýumşak ýüzler bilen häzirki zaman dizaýnynda öý rulonlary üçin hajathana kagyzy saklaýjy.304 Poslamaýan poslamaýan polat, çişirilýär. Berkidiji materiallary goşmak bilen.Iki nokat goşundygurmak we ulanmak aňsat.

  • Bürünçden ýasalan diwar dagy dokma rulony

    Bürünçden ýasalan diwar dagy dokma rulony

    Bu hajathana kagyzlaryny saklamak we hammamda bar bolan mikroblaryň öňüni almak üçin zerur garnituradyr. Daşky gurşawyň ýagtylyk proýeksiýasynyň birleşmegine kömek edýän we giňişligiňize tükeniksiz wizual tejribe goşýan daşky görnüşli köp taraply gurluş.